Remont (Modernizacja) nawierzchni drogi wewnętrznej ul Starowiejskiej w miejscowości Witonia 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

W Biuletunie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 610835-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

 

Treść ogłoszenia, SIWZ oraz załączniki do SIWZ w części Załączniki.

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 610835-N-2019 z dnia 2019-10-16 r (Starowiejska).pdf

Data: 2019-10-16 15:32:04 Rozmiar: 193.61k Format: .pdf Pobierz

SIWZ.u. Starowiejska.pdf

Data: 2019-10-16 15:34:06 Rozmiar: 7.95M Format: .pdf Pobierz

Zal.-Nr-1-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-ul.-Starowiejska.zip

Data: 2019-10-16 19:42:31 Rozmiar: 25.82M Format: .zip Pobierz

Zal.-Nr-2-do-SIWZ-Umowa-ul.-Starowiejska..pdf

Data: 2019-10-16 19:42:41 Rozmiar: 10.58M Format: .pdf Pobierz

Zal.-Nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 39.37k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 22.16k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-robot-budowlanych starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 22.54k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-6-do-SIWZ-Wzor-informacji-że-Wykonawca-nie-należy-lub-należy-do-grupy-kapitałowej starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 22.63k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 21.47k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu starowiejska..docx

Data: 2019-10-16 19:42:49 Rozmiar: 21.64k Format: .docx Pobierz

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Remont (Modernizacja) nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Starowiejskiej w miejscowości Witonia.pdf

Data: 2019-10-30 15:17:40 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

Data: 2019-10-30 15:17:40 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO.pdf

Data: 2019-11-05 15:29:37 Rozmiar: 715.26k Format: .pdf Pobierz

Informacja Zamawiającego- Korekta.pdf

Data: 2019-11-06 15:18:54 Rozmiar: 707.19k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2019-11-07 15:19:48 Rozmiar: 770.12k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 147
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Witonia
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Szałowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Rosiecki
Czas wytworzenia: 2019-10-16 15:18:50
Czas publikacji: 2019-11-07 15:19:37
Data przeniesienia do archiwum : Brak