Remont (Modernizacja) nawierzchni drogi wewnętrznej w Szamowie 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

W Biuletunie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 610802-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

 

Treść ogłoszenia, SIWZ oraz załączniki do SIWZ w części Załączniki.

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 610802-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. (Szamów).pdf

Data: 2019-10-16 15:47:04 Rozmiar: 190.64k Format: .pdf Pobierz

SIWZ - Szamów.pdf

Data: 2019-10-16 15:54:11 Rozmiar: 7.91M Format: .pdf Pobierz

Zal.-Nr-1-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Szamów.zip

Data: 2019-10-16 19:46:29 Rozmiar: 28.33M Format: .zip Pobierz

Zal.-Nr-2-do-SIWZ-Umowa-Szamów.pdf

Data: 2019-10-16 19:21:23 Rozmiar: 10.59M Format: .pdf Pobierz

Zal.-Nr-3-do-SIWZ-Wzor-formularza-ofertowego.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 40.24k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-4-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 22.04k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-5-do-SIWZ-Wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 21.55k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-6-do-SIWZ-Wzor-informacji-że-Wykonawca-nie-należy-lub-należy-do-grupy-kapitałowej.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 22.42k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-7-do-SIWZ-Wzor-wykazu-robot-budowlanych.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 22.39k Format: .docx Pobierz

Zal.-Nr-8-do-SIWZ-Wzor-wykazu-osob.docx

Data: 2019-10-16 15:54:37 Rozmiar: 21.41k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

Data: 2019-10-30 15:13:38 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Remont (Modernizacja) nawierzchni drogi gminnej nr 104026E w miejscowości Szamów gmina Witonia.pdf

Data: 2019-10-30 15:13:38 Rozmiar: 1.57M Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO.pdf

Data: 2019-11-05 15:29:04 Rozmiar: 715.26k Format: .pdf Pobierz

Informacja Zamawiającego- Korekta.pdf

Data: 2019-11-06 15:21:40 Rozmiar: 712.21k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2019-11-07 15:21:59 Rozmiar: 759.73k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 158
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Witonia
Osoba wprowadzająca informację : Ilona Szałowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Rosiecki
Czas wytworzenia: 2019-10-16 15:44:47
Czas publikacji: 2019-11-07 15:21:45
Data przeniesienia do archiwum : Brak