Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Witonia z dnia 17 października 2019 r.

2019-10-22 13:34:20
KONKURS OTWARTY - Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców wsi

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców wsi.

2019-07-17 10:37:21
Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie

Ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej w Gołocicach

2019-07-02 12:09:04
Sprawozdanie z wyborów sołtysów Gminy Witonia na kadencję 2019 - 2023

2019-02-14 15:43:35
Konkurs ofert z dnia 28.01.2019 r.

Konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Witonia w 2019r.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego w zakresie sportu.

2019-01-29 11:06:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Witonia z dnia 10 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Witonia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019".

2018-12-10 12:09:57
Dożynki 2018

2018-08-16 15:25:25
Nabór na stanowisko Kierownika "KLUBU SENIOR+"

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze z dnia 01 sierpnia 2018 r.

2018-08-01 16:06:13
Klauzula Informacyjna - RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych i Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych dla pracowników Urzędu Gminy Witonia.

2018-07-03 14:17:34
Konkurs na stanowisko Dyrektora GOKSiR

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WITONIA O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI Z SIEDZIBĄ W WITONI PRZY UL. SZKOLNEJ 13, 99-335

2018-05-23 08:36:40