Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
„Zakup sceny mobilnej” – Zamawiający : OSP w Romartowie

Numer sprawy: OSP 1/2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Z DNIA 12 lipca 2019 ROKU

2019-07-31 12:25:03
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załacznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykonane usługi

Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załacznik nr 7 Umowa projekt

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2018-12-07 12:32:55
Zaproszenie do składania ofert - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej zamawiającego

2018-11-30 09:47:29
Rozpoznanie cenowe - scena mobilna profilowana

Ochotnicza Straż Pożarna w Romartowie zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: "Zakupu nowej sceny mobilnej profilowanej".

2018-10-15 15:09:25
Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Witonia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykonanie usługi

Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 7 Umowa projekt

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-10-09 11:08:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Dostawy"Zakup ciągnika rolniczego, dwóch przyczep i kosiarki bijakowej"


Ogłoszenie o zamówieniu- " Zakup ciągnika rolniczego,  dwóch przyczep i kosiarki bijakowej"
SIWZ
Załącznik nr 1
Załacznik Nr 2
Załacznik Nr 3
Załacznik Nr 4
Załącznik Nr 5
OGŁOSZENIE o ZMIANIE OGŁOSZENIA
Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotynych warunków zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

2018-02-14 15:45:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Dostawy nr 546956-N-2017 z dnia 2017-07-07

 

Zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej i pomieszczeń przeznaczonych na Dom Rodzinego Pobytu w Witoni.

2017-07-28 22:19:04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia-Węglewice Kolonia

2017-06-07 12:19:28
Ogłoszenie o zamówieniu nr 20093 z dnia 06.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane: Tremodernizacja budynków uzytecznosci publicznej oraz komunalnych na trenie Gminy Witonia.

2017-03-01 10:25:21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane

2017-02-03 09:22:13