Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Witonia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " modernizacja budynku obory polegająca na adaptacji istniejących pomieszczeń dla obsady 135 DJP w miejscowości Gledzianówek".

2018-11-23 11:04:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia z wymianą przewodów gołych na izolowane typu AsXSn obejmującą nieruchomość 182 o powierzchni 1,4045 ha, położoną w miejscowości Romartów.

2018-11-16 12:57:10
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego  - studni głębinowej stanowiącej ujęcie wody podziemnej" zlokalizowanego na działce nr 38/1, obręb Gajewo.

2018-10-16 10:02:12
Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Witonia - Fundusz Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Witonia zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

2018-08-01 16:28:23
Komunikat Wójta Gminy Witonia - Szefa OC gminy

Zawiadomienie mieszkańców Gminy Witonia w sprawie krajowego treningu systemu wykrywania i alarmowania z jednoczesnym upamiętnieniem obchodów 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

2018-07-31 14:04:56
Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia - Węglewice Kolonia

Wójt Gminy Witonia informuje o realizacji projektu pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 104314E relacji Witonia - Węglewice Kolonia".

2018-07-05 12:47:43
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Witonia za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Witonia za 2017 r.

2018-06-04 09:46:14
Zawiadomienie Wójta Gminy Witonia

Zawiadomienie Wójta Gminy Witonia z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu działki przeznaczonej do wydierżawienia.

2018-03-14 09:15:14
Informacja Wójta Gminy Witonia z dnia 24 lipca 2017 r.

Wójt Gminy Witonia informuje, o przeprowadzeniu treningu ostrzegania i alarmowania w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00

2017-08-01 15:27:18
Zawiadomienie Wójta Gminy Witonia z dnia 22 maja 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Witonia z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wywieszeniu wykazu o wydzierżawieniu.

2017-05-25 11:54:45