Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Remont i przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy na terenie Gminy Witonia"

2019-10-15 11:24:05
Komunikat Wójta Gminy Witonia

Komunikat Wójta Gminy Witonia - Szefa OC gminy

2019-07-29 11:25:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy otworu hydrogeologicznego w Gołocicach gm. Witonia służącego do poboru wód podziemnych".

 

 

2019-07-23 13:14:09
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych "Józefów 1" oraz "Józefów 2" o mocy wytwórczej do 1,0 MW każda wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Józefów na działce numer ewid. 9 obręb 0008 Józefów, powiat łęczycki, województwo łódzkie". 

2019-06-24 13:58:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków ... dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN oraz linii kablowej niskiego napięcia w granicach działek o numerach ewidencyjnych 443, 39, 491/2, 489/2 (obręb Witonia), 27/1, 47 (obręb - Uwielinek Folwark) w miejscowości Witonia).

2019-06-18 11:03:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków ... dla inwestycji polegającej na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia SN - 15 kV, stacji słupowej 15/0,4kV, przyłącza kablowego nN-04,kV ze złączem kablowo - pomiarowym w granicach działki o numerze ewidencyjnym 108/1 (obręb Witonia), w miejscowości Witonia.

2019-06-18 10:59:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Zawiadamia się strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków ... dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 kV wraz ze złączem kablowym SN - 15 kV oraz sieci napowietrznej SN - 15 kV ...

2019-03-29 11:44:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 kV wraz ze złączem kablowym SN - 15 kV oraz sieci napowietrznej SN - 15 kV ...

2019-02-28 09:40:59
Informacja

Informacja o aktualnym stanie regulowania przez Gminę Witonia prawa własności nieruchomości wchodzących w skład drogi gminnej oznaczonej nr 314132 (ul. Torowa w Witoni).

2019-02-26 09:05:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Witonia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wójta Gminy Witonia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " modernizacja budynku obory polegająca na adaptacji istniejących pomieszczeń dla obsady 135 DJP w miejscowości Gledzianówek".

2018-11-23 11:04:28