Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Witonia

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Załóż konto

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu Urzędu Gminy  na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

2008-05-30 10:24:32
Liczba odwiedzin : 14371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Witonia
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Banasiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Banasiak
Czas wytworzenia: 2008-05-30 10:24:32
Czas publikacji: 2008-05-30 10:24:32
Data przeniesienia do archiwum : Brak